Home Rooms Package Reservation Activity Gallery Restaurant Contacts Webboard

ภาพบรรยากาศ

วารีบำบัด น้ำ
ฟุตบอลที่วิมานน้ำ เตะฟุตบอล เล่นฟุตบอล สนามฟุตบอล ฟุตบอล กีฬา กิจกรรม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
งาน ทำงาน ทำงานที่วิมานน้ำ บรรยากาศการทำงาน work วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พันธุ์ไม้ พรรณไม้ พันธ์ไม้ พันธุ์ไม้งาม ไม้งาม ปาล์ม ต้นปาล์ม ต้นไม้ ดอกไม้ กล้วยไม้ สวนสวย สวน
เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ สมัครสมาชิก

รหัสผ่าน

กรุณาใส่รหัสตามรูปด้านบน

กรุณาใส่รหัสความปลอดภัย

บทความที่น่าสนใจ
FAQ คำถาม คำถามที่พบบ่อย คำถาม-คำตอบ Frequency Answer & Question
หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน part time นักศึกษาฝึกงาน ลงประกาศงาน

พระรามราชนิเวศน์

พระรามราชนิเวศน์ ชาวบ้านเรียก "พระราชวังบ้านปืน" ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรง โปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่จากราษฎร ออกแบบโดย มิสเตอร์คาลเดอริง ชาวเยอรมัน และให้จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรม พระนครสวรรค์วรพินิตกับสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นแม่กองจัดการ ก่อสร้าง สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2452 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459 ในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท และทรง เปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ. 2461 เป็นที่รับรองแขกเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้กำกับ ลูกเสือ โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรม โรงเรียนประชาบาลประจำ ตำบล ฯลฯ การเข้าชม ต้องทำหนังสือล่วงหน้าถึงผู้บังคับการจังหวัดทหารบก กองพันที่ 3 กรมทหาร ราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 หรือ อาจติดต่อที่ป้อมยามแลกบัตร เพื่อขอเข้าชมอย่าง ไม่เป็นทางการ
 
  
 

เว็บไซต์แนะนำ

ซอฟท์แวร์ :  โปรแกรมบัญชี  |  โปรแกรมเงินเดือน  |  โปรแกรม CRM  |  โปรแกรม E-mail Marketing  |  โปรแกรม POS  |  โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ

เว็บ :  ความรู้ด้านบัญชี  |  ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล  |  ความรู้ CRM  |  ท่องเทียว แก่งกระจาน  |  ข้อมูลท่องเที่ยว  |  โฆษณาสินค้าฟรี  |  หางาน สมัครงาน

วิมานน้ำ รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
โทร. 081-358-0057 , 080-201-3572, 081-616-7098, 02-402-6118 (จันทร์ - ศุกร์)
แฟกซ์: 0-2739-5910 อีเมล์: vimannamresort@gmail.com